Huzar Power Sp. z o. o.

ul. Gromadzka 46, budynek A,
30-719 Kraków

Biuro Sprzedaży

Sales Manager – mgr inż. Bartłomiej Radwan 

Inżynier Sprzedaży – mgr inż. Ewelina Koza 

Księgowość / Kadry 

Justyna Główka
Tel.: +48 660 799 009
e-mail: j.glowka[at]huzarpower.com


Zakład Naprawczy

e-mail: techniczny[at]huzarpower.com

Kierownik Techniczny – inż. Marcin Saługa 

Tel.: +48 735 971 675
e-mail: marcin.saluga[at]huzarpower.com

Dane rejestrowe

Huzar Power Sp. z o.o.

ul. Przewóz 44
30-716 Kraków 
Poland

NIP: 677 22 20 986
REGON: 356778287
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
KRS: 0000182476
Kapitał zakładowy: 450 000 PLN

Mapka dojazdowa