E4MSU
ST48
Switcher
Voith

Lokomotywy E4MSU-001

Lokomotywy E4MSU-001 produkowane przez Newag Gliwice należą do rodziny cztero osiowych lokomotyw spalinowych oraz elektrycznych.

Silniki elektryczne w werski E4MSU zasilane sa za pomocą przekładników wyprodukowanych dzięki, technologi IGBT. Lokomotywa wyposażona została w najnowocześniejszy  system diagnostyki pokładowej z pełną informacją wizualną i modułem rejestracji danych oraz system kamer. Lokomotywa ciągnęła składy o masie 3270 t na liniach o profilu 12 promili.

Lokomotywy E4MSU-001

W tabeli przedstwaiono podstawowe parametry lokomotywy

Numer lokomotywy Sposób zasilania Moc Maksymalna prędkość Siła pociągowa przy rozruchu Masa Maksymalny nacisk na oś
E4MSU 3 kV DC
15 kV AC
25 kV AC
5,6MW 160 km/h 310 kN 88 t 220 kN

Lokomotywa towarowa ET-22 

Szybkie postępy w elektryfikacji trakcji PKP i coraz większe potrzeby przewozowe wymusiły opracowanie nowej lokomotywy. Stosowane elektrowozy ET-21 dysponowały zbyt małą siłą pociągową jak na ciężkie pociągi towarowe, a używanie ich w trakcji podwójnej powodowało braki towarowe. Projekt lokomotywy elektrycznej ET- 22 opracowano w latach 1965-1966 r., a pierwsze prototypy wyprodukowane zostały w „Pafawagu” w 1969 r. we Wrocławiu. Elektryczna lokomotywa liniowa serii ET-22 jest najpopularniejszym pojazdem trakcyjnym PKP Cargo S.A. wykorzystywanym do prac liniowych z pociągami towarowymi, a także z pociągami osobowymi. W konstrukcji ET-22 zastosowano wiele elementów wykorzystywanych w elektrowozach serii EU-07, przede wszystkim silniki trakcyjne EE541. Pudło zostało podparte belką bujakową z elementami metalowo-gumowymi. Lokomotywa ta z powodu swej długości i konstrukcji wózków źle sprawdza się w eksploatacji na liniach krętych, gdzie powoduje uszkodzenia torów i zestawów kołowych.

 

Lokomotywa ET-22 widok ogólny (Lokomotywownia Zakładu Naprawy Taboru „Cargo” w Krakowie)

Lokomotywa uniwersalna EU-07 

Lokomotywa uniwersalna EU-07 jak sama nazwa wskazuje jest pojazdem uniwersalnym służącym do przewozu pociągów osobowych i towarowych. Elektrowóz EU-07 jest lokomotywą produkcji polskiej na licencji angielskiej. Podobnie jak inne lokomotywy elektryczne i zespoły trakcyjne eksploatowane w Polsce, EU- 07 pracuje w sieci prądu stałego, napięciu równym 3 [kV]. Lokomotywa ta została zaprojektowana do prowadzenia pociągów osobowych, pośpiesznych oraz towarowych, stąd jej uniwersalny charakter. Obecnie powyższy elektrowóz można spotkać na większości zelektryfikowanych szlakach kolejowych, na których lokomotywa prowadzi pociągi pasażerskie, jak i towarowe.

Lokomotywa EU-07 posiada kabiny na obu czołach pojazdu oraz gniazda sterowania ukrotnionego, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie dwóch sprzęgniętych lokomotyw tego samego typu, sterując obiema lokomotywami z pierwszej kabiny. EU-07 posiada rozruch oporowy – regulacja napięcia na wirnikach silników następuje przez szeregowe i równoległe włączanie lub wyłączanie rezystorów z obwodu.

W połączeniu szeregowym oporniki rozruchowe dzielą się na 27 kolejno zwieranych sekcji. Umożliwia to uzyskanie 28 pozycji w układzie szeregowym i 15 pozycji w układzie równoległym. Oprócz pozycji oporowych i bezoporowych w obu układach połączeń można dodatkowo, po dojściu do pozycji bezoporowych, uzyskać 6 dalszych pozycji poprzez zmianę oporów w obwodzie bocznikowania uzwojeń biegunów głównych silników trakcyjnych [6]. Ze względu na straty energii oraz możliwość termicznego uszkodzenia zespołów rezystorów do jazdy służą pozycje bezoporowe - najpierw szeregowe, następnie równoległe z możliwością bocznikowania zwojeń wzbudzenia w celu zwiększenia prędkości silników trakcyjnych kosztem momentu obrotowego.

 

Lokomotywa EU-07 widok ogólny (lokomotywownia zakładu naprawy taboru „Cargo” w Krakowie)

Żuraw kolejowy Gottwald GS 40.08T 

Służy do demontażu i montażu ciężkich przełączników betonowych, jarzm gąsienicowych i pomostów pomocniczych, a także do montażu konstrukcji inżynierskich. Ze względu na zwis tylny wynoszący dwa metry, ruch pociągów na sąsiednim torze, w odległości minimalnej czterech metrów od toru, nie jest zakłócany. Tego typu żuraw kolejowy wyposażony jest w zawory systemu Knorr-Bremse. 

 

Żuraw kolejowy Gottwald GS 40.08T

Plasser&Theurer PDB - 110 

Regulator i profiler balastowy z dwoma wałami oraz napędem hydrostatycznym. Przeznaczony do przemieszczania dużych ilości balastu. Umożliwia przesów balastu w obu kierunkach toru jak i podczas ich zmiany. 

 

Plasser&Theurer PDB - 110 

Wagony towarowe

Wagon węglarka budowy normalnej (E) 

Wagony tego typu stosowane są do przewożenia głównie ładunków sypkich, takich jak węgiel, ruda, kruszywo oraz drobnica. Masa konstrukcyjna wagonu wynosi 20 [t]. Wagony wyposażone są w hamulec zespolony oraz ręczny. Podłoga i ściany boczne wykonane są z blachy stalowej. Wagon węglarka jest wagonem 4 - osiowym osiągającym maksymalną prędkość 100 [km/h]. Ładowność wagonu wynosi w zależności od klasy linii kolejowej, ok. 60 [t]. Wagony węglarki budowy normalnej (E) wyposażone są w zawory systemu Oerlikon.

 Wagon węglarka budowy normalnej (E)

Wagon węglarka budowy specjalnej (F) 

Wagony te przystosowane są do przewożenia odpadów kopalnianych, kamieni wapiennych i różnego innego rodzaju kamieni. Wagony posiadają hamulec zespolony, postojowy oraz hamulec bezpieczeństwa. Jest to wagon 4 – osiowy. Maksymalna prędkość tego wagonu jest równa 100 [km/h]. W tego typu wagonach montowane są zawory systemu Oerlikon, oraz zawory systemu Knorr - Bremse.

 


Wagon węglarka budowy specjalnej (F)

Wagon kryty budowy normalnej (G) 

Wagony te są przystosowane do przewozu zboża luzem. Wagony wyposażone są w hamulec zespolony oraz ręczny, uruchamiany z boku wagonu. Masa konstrukcyjna wynosi 23 [t]. Jest to wagon 4 - osiowy, osiągający maksymalną prędkość równą100 [km/h]. Ładowność takiego wagonu w zależności od klasy linii kolejowej wynosi ok. 55 [t]. W tego typu wagonach montowane są zawory systemu Oerlikon.

 


Wagon kryty budowy normalnej (G)

Platforma budowy normalnej (K) 

Wagony platformowe przeznaczony są do przewozu drewna, materiałów budowlanych, pojazdów, itp. Wagony wyposażone są w odchylne ściany boczne i czołowe. Wagony posiadają hamulec zespolony oraz hamulec postojowy uruchamiany z boku. Są to wagony 4 i 2 - osiowe ciągnięte przez lokomotywę do maksymalnej prędkości 80 [km/h]. Tego typu wagony wyposażone są  w zawory systemu Oerlikon.

 


 Platforma budowy normalnej (K)

Wagon platformowy budowy specjalnej (S) 

Wagony przeznaczone są do przewozu towarów wrażliwych na warunki atmosferyczne, towarów na paletach i towarów umieszczonych w małych pojemnikach. Wagony wyposażony są w pokrycia teleskopowe. Są to wagony 4 - osiowe o dopuszczalnej prędkości 110 [km/h]. Tego typu wagony wyposażone są  w zawory systemu Oerlikon.

 


Wagon platformowy budowy specjalnej (S)

Wagon platformowy budowy specjalnej (S) na wózkach 

Wagon platforma swoje zostosowanie znajduje dla przewozu kontenerów 10', 20', 30', 40'. Wyposażony w trzpienie do zamocowania kontenerów posiada cztery osie oraz drewnianą podłogę. Wagon skonstruowany w 1970 r. w CBK PTK w Poznaniu jako pierwszy polski typ wagonu do przewozu kontenerów.

 

 

Wagon platformowy budowy specjalnej (S) na wózkach

Wagon specjalnego przeznaczenia (U) 

Wagony przeznaczone są do przewozu materiałów płynnych takich jak oleje, smoły i paku. Zbiornik wagonu (rys. 2.4.9.) zbudowany jest z blachy stalowej. Na górze zbiornika znajduje się właz do załadunku o średnicy Dn = 465 [mm]. Wagony posiadają hamulec zespolony oraz postojowy. Są to wagony 4 – osiowe o maksymalnej prędkości 100 [km/h].

 


Wagon specjalnego przeznaczenia (U)