Huzar Power Sp. z o.o. zatrudnia m?odych, zdolnych oraz ambitnych in?ynier?w, kt?rzy rzetelnie wykonuj? swoje zadania, stale podnosz? swoje kwalifikacje i poszerzaj? swoje kompetencje.

Office Manager  mgr in?. Justyna G??wka
In?ynier sprzeda?y – mgr in?. Bart?omiej Radwan
Specjalista do spraw rozwoju firmy – in?. Jagoda Wieczorek