Kierownik Techniczny – inż. Marcin Saługa
Brygadzista – Paweł Kuciński
Elektronik - inż. Maksymilian Szczepanik

Zakład Naprawczy Huzar Power prowadzi inżynier-diagnosta z wieloletnim doświadczeniem w branży. Swoją pracę rozpoczął w Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce "FABLOK" SA w Chrzanowie. Kieruje on wyszkoloną grupą diagnostów i monterów. 

Samodzielne stanowisko obejmuje Inżynier elektronik, który dodatkowo dba o zachowanie procedur podczas odbiorów zaworów hamujących elektrycznie. 

Cykliczne programy szkoleniowe dla pracowników Zakładu Naprawczego pozwalają utrzymać najwyższą jakość wykonywanych napraw, a naszym Klientom gwarantują bezawaryjne działanie zaworów.

Przebieg procesu regeneracji zaworów

Każdy zawór przeznaczony do regeneracji poddawany jest poniższym procesom regeneracyjnym:

1. Przyjęcie zaworów do naprawy 

Odbiór zaworów do naprawy polega na sprawdzeniu ilości, weryfikacji typu i numerów seryjnych zaworów, a także ocenie ich stanu technicznego oraz widocznych uszkodzeń. Przekazanie zaworów do naprawy związane jest z wypełnieniem protokołu przyjęcia oraz podpisem dostawcy.

 

 

 

2. Wstępne mycie i czyszczenie 

Manualne oczyszczenie zaworu z największych zabrudzeń umożliwiające późniejszy demontaż. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Demontaż 

Demontaż zaworu wykonywany jest na stanowisku wyposażonym w obrotowy wspornik, co zapewnia jego pewne zamocowanie. W trakcie rozmontowywania następuje wstępna weryfikacja poszczególnych części i podzespołów zaworu.

 

 

 

 

 

 

 

4. Mycie i czyszczenie poszczególnych części 

Mycie zaworów następuje bezpośrednio po ich demontażu. Dokonywane jest przy użyciu myjki ręcznej typu TORRENT 500 w temperaturze ok. 60°C z dodatkiem środka do czyszczenia aluminium. W przypadku większych zabrudzeń proces ten jest powtarzany. 

 

 

 

 

 

 

5. Kwalifikacja poszczególnych części 

Ocena pojedynczych elementów zaworów polega na szczegółowej weryfikacji zużycia eksploatacyjnego. Elementy przekraczające normy zużycia wymieniane są na nowe, a pozostałe, które spełniają normy podlegają procesowi regeneracji.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Wymiana uszczelnień gumowych 

Ze względu na ograniczoną żywotność elementów gumowych wszystkie z nich podlegają wymianie. Korzystamy z uszczelnień kwalifikowanych dostawców. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wymiana uszkodzonych sprężyn 

Wszystkie sprężyny wchodzące w budowę danego zaworu sprawdzane są za pomocą siłomierza elektronicznego SAUTER FH 500N. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności podlegają one wymianie na fabrycznie nowe.

 

 

 

 

 

 

 

8. Smarowanie wewnętrznych części zaworu 

Wszystkie gwinty oraz elementy i podzespoły współpracujące ze sobą pokrywane są warstwą smaru GREASEN SYNTEX HT 2 (z przeznaczeniem do aparatury hamulcowej) lub smarem silikonowym.

 

9. Montaż zaworu 

Montaż zaworu dokonywany jest na tym samym stanowisku, na którym przeprowadzany był jego demontaż. Podczes tego procesu dokonywana jest powtórna weryfikacja części i podzespołów zaworu, a także ich wzajemnego spasowania. W celu usunięcia wszelkiej wilgotności kanały pneumatyczne w korpusie zaworu zostają przedmuchane za pomocą pistoletu pneumatycznego. 

 

 

10. Badanie i próba zaworów 

Kompletne i zmontowane zawory rozrządcze badane są na stanowisku komputerowym TEZAR zgodnie z programem przewidzianym dla danego typu zaworu. Pozostałe zawory sprawdzane są na dedykowanych stanowiskach diagnostycznych. Protokoły z badania zgodne są z aktualnymi normami UIC oraz TSI. Pomyślnie zakończone badanie potwierdzone jest wydrukiem protokołu odbioru. 

 

 

11. Znakowanie i malowanie zaworów 

Zawory, których badanie zakończyło się wynikiem pozytywnym oznaczane są tabliczką znamionową umieszczoną na korpusie zaworu obok tabliczki fabrycznej. Dodatkowo w celu ochrony przed zanieczyszczeniami na czas ich magazynowania na zaworze umieszczana jest również naklejka zabezpieczająca. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Wystawienie świadectwa jakości 3.1. lub 3.2. 

Finalnym etapem przeprowadzonej regeneracji jest wystawienie świadectwa jakości 3.1. lub 3.2.  potwierdzającego pomyślne przeprowadzenie wszystkich etapów regeneracji w odniesieniu do warunków technicznych odbioru (WTO) oraz zgodność z zapisami ISO.