TEZAR

Stanowisko do badań odbiorczych układu hamulca wagonów towarowych, osobowych, a także innych pojazdów szynowych wyposażonych w zawory rozrządcze systemów:

Zawory  poddawane są programowi prób przewidzianych dla danego typu zaworu rozrządczego zgodnymi z stosownymi normami UIC oraz TSI. Badanie odbywa się w sposób całowicie automatyczny pozostając jednocześnie pod ścisłą kontrolą diagnosty przeprowadzającego proces. Pozytywny wynik badania zostaje zapisany w pamięci urządzenia odbiorczego w postaci protokółu odbiorczego, którego wydruk zostaje dołączony jako załącznik Świadectwa Jakości dla klienta. 

 

STADIAG

Mobilne stanowisko diagnostyczne umożliwiające badanie zaworów bezpośrednio na wagonie. Urządzenie przeznaczone jest do sprawdzania pojedynczych wagonów towarowych i osobowych, a ponadto umożliwia badanie kilku wagonów lub całego składu, oraz innych pojazdów jak lokomotywy, drezyny czy autobusy szynowe wyposażone w aparaturę hamulcową systemów Oerlikon, Knorr-Bremse, DAKO CZ., Sab-Wabco / Faiveley / Wabtec.

 

Stanowisko do badania głównych zaworów maszynisty

Analogowe stanowisko do badań odbiorczych zaworów głównych maszynisty. Program prób, którym poddawane są krany maszynisty na danym stanowisku zgodny jest z stosownymi normami UIC oraz TSI. Diagnosta przeprowadzający próby kontroluje przebieg procesu kontroli zaworu, a w razie potrzeby wykonuje dodatkowe czynności regulacyjne. Po pomyślnym przeprowadzeniu badania protokół z z wypełnionymi wynikami poszczególnych prób zostaje przekazany Kontrolerowi Jakości do ostatecznej weryfikacji. 

 

Stanowisko do badania zaworów rozrządczych LST 1

Analogowe stanowisko przeznaczone do badań odbiorczych zaworów rozrządczych systemu Oerlikon typu LSt1. Instalacja ta połączona jest ze stanowiskiem do badania zaworów głównych maszynisty i symuluje połączenie wagonu z lokomotywą. Zawory rozrządcze typu LST1 poddawane są programowi prób zgodnym ze stosownymi normami UIC oraz TSI. Badanie podobnie jak w przypadku zaworów głownych maszynisty jest pod ścisłą kontrolą diagnosty przez całość trwania, a jego pozytywny przebieg wieńczy przekazanie protokołu z badania Kontrolerowi Jakości. 

 

Myjka TORRENT 500 

​Profesjonalna myjka ciśnieniowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, przystosowana idealnie do usuwania silnych zanieczyszczeń części zaworów wykonanych m.in z takich materiałów jak stal, żeliwo i stopy innych metali.

Mycie odbywa się w obiegu zamkniętym w temperaturze 60°C z doatkiem środka do czyszczenia aluminium. Efekty profesjonalnego oczyszczenia zaworów można zobaczyć w zakładce 'Wizualne efekty regeneracji zaworów'

 

Tokarko - szlifierka OUS-1 

Postawowym urządzeniem wyposażenia Zakładu Naprawczego jest Tokarko - Szlifierka typu OUS-1.

Przykładową czynnością, którą umożliwia to narzędzie jest szlifowanie powierzchni gumy w zaworku na określoną wysokość, regulacja wysunięcia krążka gumowego. a także polerowanie powierzchni trzonu zaworka.

 

Dynamometr elektroniczny - SAUTER

W zaworze występuje wiele rodzajów sprężyn, które powinny być sprawdzone. Wszystkie sprężyny kontrolowane są za pomocą siłomierza elektronicznego model FH produkcji Sauter według tabeli sprężyn. Sprawdzeniu podlega przede wszystkim długość sprężyny, średnica drutu, a także jej powłoka ochronna. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności  niezwłocznie wymieniane są one na nowe.