Co możemy znaleźć w zaworach oraz skąd się biorą w nich zanieczyszczenia? 

Zanieczyszczenia wewnętrzne w zaworach powstają w wyniku braku oczyszczenia przewodu głównego oraz zbiorników. Po zamocowaniu  zaworu na wspornik wagonu i otwarciu kurka zaczynamy napełnianie układu hamulcowego  np. wagonu. Zanieczyszczenie znajdujące się w przewodzie głównym wagonu wraz z ciśnieniem powietrza trafiają do zaworu. 

Oczywiście podczas regeneracji są wymieniane odpowiednie filtry wewnątrz zaworu, które mają zapobiec drobnym zanieczyszczeniom, jednak przy większych elementach połączonych z ciśnieniem są rozrywane i uszkadzane przez co zawór jest narażony na niesprawność. Bardzo ważne jest więc odpowiednie oczyszczenie przewodu głównego oraz wymiana bądź regeneracja kurka, który znajduje się na wsporniku wagonu i jest pierwszym elementem zabezpieczającym sam zawór.


Stanowisko do badania zaworów rozrządczych systemu Oerlikon typu LST 1 

Październik 2017 r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku kolejowego, rosnącemu zapotrzebowaniu w zakresie regeneracj i zaworów rozrządczych do lokomotyw systemu Oerlikon typu LST1 spółka Huzar Power zmodernizowała dedykowane stanowisko diagnostyczne służące do badania tego typu zaworów. Stanowisko to połączone jest ze stanowiskiem do badania zaworów głównych maszynisty i symuluje połączenie wagonu z lokomotywą. Już dziś zapraszamy do składania zamówień na zakup oraz regeneracje zaworów rozrządczych systemu Oerlikon typu LST1!


Podsumowanie pierwszego kwartału 

Marzec 2017 r.

Nowy rok dla Spółki to nie tylko kolejna porcja inwestycji w zasoby ludzkie i wyposażenie, ale przede wszystkim dostosowanie profilu firmy tak, aby ułatwić Państwu współpracę z nami. Największą zmianą jak zaszła w 2016 roku była niewątpliwie fuzja Biura oraz Zakładu Naprawczego, które zaczęły działać pod jednym – wspólnym adresem na: ul. Pułkownika S. Dąbka 8 30-732 Kraków (wjazd od ul. Biskupińskiej 5A)

Deyzja o połączeniu BiuraZakładem Naprawczym, została podjęta w oparciu o Państwa opinie. Nowy Zakład Naprawczy działający pod kierownictwem inż. Marcina Saługi – diagnosty z wieloletnim doświadczeniem w branży został wyposażony w najnowocześniejsze urządzeniua usprawniające procesy regeneracji

Na przełomie roku 2016/2017 samodzielne stanowisko objął również Inżynier elektronik , który dodatkowo dba o zachowanie procedur podczas odbiorów zaworów hamujących elektrycznie.

Początek roku 2017 to również uruchomienie stanowiska diagnostycznego do badania zaworów głównych maszynisty FV4 oraz FVE. W kolejnym etapie przewidujemy poszerzenie swojej działalności o zawory pochodzące z nowoczesnych pojazdów szynowych.


Nowe inwestycje ! 

Marzec 2016 r.

Najważniejszą inwestycją 2015 roku był zakup nowego stanowiska do diagnostyki zaworów  TEZAR  – rekomendowanego przez Instytut Kolejnictwa.  Stanowisko to: wykonuje próby dla systemu hamulca: Oerlikon, Knorr, DAKO, SAB-WABCO, przeprowadza wszystkie znormalizowane próby hamulca wagonu oraz daje możliwość doboru prób według wymagań Klienta,  zapewnia powtarzalność sposobu prowadzenia prób i pomiarów oraz automatyczną archiwizację wyników, umożliwia uzyskanie wyników badań w postaci wydruku raportu i wykresów z przeprowadzonych badań, próby wykonywane są zgodnie z wymaganiami przepisów międzynarodowych; TSI, kartami UIC 540, UIC 541-04, UIC 543, UIC 543-1, UIC 544-1, UIC 547, normą PN-K88177;1998 AZ1;2002 oraz specyfikacji VPI07. 

Adekwatnie do możliwości stanowiska w ramach prób wykonywanych zgodnie z w/w normami, zakres wykonywanych badań znacznie się poszerzył od tego z pierwszej połowy 2015. Rozporządzamy obecnie nową myjką ręczną typu TORRENT 500, do mycia części zamiennych zaworów. Umożliwia ona mycie korków, sprężyn, zaworków, pokryw, dźwigni, siedzisk, filtrów, tłoczków zaworu w temperaturze 60°C, przy użyciu środka do czyszczenia aluminium.

Obsada Zakładu Naprawczego Huzar Power stale podnosi swojekwalifikacje, aby móc zagwarantować naszym Klientom najwyższą jakość usług. W październiku 2015r. Kierownik Techniczny – inż. Marcin Saługa uczestniczył w szkoleniu „Budowa, działanie, remont i diagnostyka układu hamulca wagonów towarowych” organizowanym przez Pracownię Hamulców Instytutu Kolejnictwa z Krakowa.