Oferujemy Państwu możliwość przerobienia następujacych zaworów:

Oerlikon 12" <-> Oerlikon 14" <-> Oerlikon 16"

Oerlikon Est3f  <-> Oerlikon Est3f/HBG300