Oferujemy regenerację następujących zaworów systemu DAKO CZ.:

Element

Typ

Zawór DAKO składający się z:

LTR(CV1+TR2)

Przystawka

TR2

Zawory rozrządczy DAKO

CV1(L)

Zawór główny maszynisty

BS2

Zawór dodatkowy maszynisty

BP

Zawór regulator

RT (z tablicy BSE)

Zawór przełączający

(z tablicy BSE)

Przekładnik

RZV (z tablicy BSE)

Zawór ograniczający-odcinający

OPV/RV (z tablicy BSE)

Zawór wyrównawczy

VV (z tablicy BSE)

Regulator ciśnienia

RV1 (z tablicy BSE)