Zawory rozrządcze systemu Oerlikon

Zawór rozrządczy systemu Oerlikon typu Est3f

Zawór rozrządczy systemu Oerlikon typu Est3f

Zawór rozrządczy systemu Oerlikon typu Est3f/HBG300

Zawór rozrządczy systemu Oerlikon typu Est3f/HBG300

Zawór rozrządczy systemu Oerlikon typu ESt3f/AL2b

Zawór rozrządczy systemu Oerlikon typu ESt3f/AL2b

Zawór rozrządczy systemu Oerlikon typu Est3f/AL2c

Zawór rozrządczy systemu Oerlikon typu Est3f/AL2c

Zawór rozrządczy systemu Oerlikon typu ESt4f/HBG300

Zawór rozrządczy systemu Oerlikon typu ESt4f/HBG300

Zawór rozrządczy systemu Oerlikon typu ESt4f/REL2/EV3

Zawór rozrządczy systemu Oerlikon typu ESt4f/REL2/EV3

Zawór rozrzączy systemu Oerlikon typu Est4f/REL2/ELS410

Zawór rozrzączy systemu Oerlikon typu Est4f/REL2/ELS410

Zawór rozrzączy systemu Oerlikon typu LST1 ze wspornikiem

Zawór rozrzączy systemu Oerlikon typu LST1 ze wspornikiem

Zawory główne maszynisty systemu Oerlikon

Zawór główny maszynisty systemu Oerlikon typu FV4a

Zawór główny maszynisty systemu Oerlikon typu FV4a

Zawór główny maszynisty systemu Oerlikon typu FV4d

Zawór główny maszynisty systemu Oerlikon typu FV4d

Zawór główny maszynisty systemu Oerlikon typu FVE

Zawór główny maszynisty systemu Oerlikon typu FVE

Zawory dodatkowe maszynisty systemu Oerlikon

Zawór dodatkowy maszynisty systemu Oerlikon typu FD1 (H14E5)

Zawór dodatkowy maszynisty systemu Oerlikon typu FD1 (H14E5)

Zawór dodatkowy maszynisty systemu Oerlikon typu FD1 (H14E6)

Zawór dodatkowy maszynisty systemu Oerlikon typu FD1 (H14E6)

Zawór dodatkowy maszynisty systemu Oerlikon FD1 (H14E7)

Zawór dodatkowy maszynisty systemu Oerlikon FD1 (H14E7)

Przekładniki ciśnienia systemu Oerlikon

Przekładnik ciśnienia systemu Oerlikon typu 35 ZXB

Przekładnik ciśnienia systemu Oerlikon typu 35 ZXB

Odluźniacze

Odluźniacz systemu Oerlikon

Odluźniacz systemu Oerlikon

Oferujemy regenerację następujących zaworów systemu Oerlikon:

Nazwa i typ

Oznaczenie fabryczne

Zawór rozrządczy Oerlikon ESt3f - 12'', 14'', 16''

H1E1e, H1E1d

Zawór rozrządczy Oerlikon ESt3f/HBG300 

H1E01

Zawór rozrządczy Oerlikon ESt3f/AL2b

H1E2b

Zawór rozrządczy Oerlikon ESt3f/AL2c

H1E2c

Zawór rozrządczy Oerlikon ESt3f/HBG300/AL2b

H1E02

Zawór rozrządczy Oerlikon ESt3f/HBG300/AL2c

H1E02c

Zawór rozrządczy Oerlikon ESt4f

H1E3a

Zawór rozrządczy Oerlikon ESt4f/HBG300

H1E03, H1E03N

Zawór rozrządczy Oerlikon ESt4f/REL2/EV3

H1E4d, H1E4dN

Zawór rozrządczy Oerlikon ESt4f/REL2/ELS410

H1E41a

Zawory główne maszynisty FV4a, FV4d

H14E1, H14E1d

Zawory dodatkowe maszynisty Fd1, Fd1a, Fd1d

H14E5, H14E6, H14E7

Zawory główne maszynisty FVF (do EZT)

 

Zawory rozrządcze LST1 z przełączkami

H1E500

Zawory rozrządcze LST1 bez przełączek

H1E501

Przekładniki ciśnienia 

35 ZXB, 35 ZXC

 Odluźniacze