Zawory systemu Oerlikon po procesie regeneracji

Oferujemy regenerację następujących zaworów systemu Oerlikon:

Nazwa i typ

Oznaczenie fabryczne

Zawór rozrządczy Oerlikon ESt3f - 12'', 14'', 16''

H1E1e, H1E1d

Zawór rozrządczy Oerlikon ESt3f/HBG300 

H1E01

Zawór rozrządczy Oerlikon ESt3f/AL2b

H1E2b

Zawór rozrządczy Oerlikon ESt3f/AL2c

H1E2c

Zawór rozrządczy Oerlikon ESt3f/HBG300/AL2b

H1E02

Zawór rozrządczy Oerlikon ESt3f/HBG300/AL2c

H1E02c

Zawór rozrządczy Oerlikon ESt4f

H1E3a

Zawór rozrządczy Oerlikon ESt4f/HBG300

H1E03, H1E03N

Zawór rozrządczy Oerlikon ESt4f/REL2/EV3

H1E4d, H1E4dN

Zawór rozrządczy Oerlikon ESt4f/REL2/ELS410

H1E41a

Zawory główne maszynisty FV4a

H14E1, H14E1d

Zawory dodatkowe maszynisty Fd1, Fd1a, Fd1d

H14E5, H14E6, H14E7

Zawory główne maszynisty FVF (do EZT)

 

Zawory rozrządcze LST1 z przełączkami

H1E500

Zawory rozrządcze LST1 bez przełączek

H1E501