Huzar Power Sp. z o. o.

ul. Gromadzka 46, budynek A,
30-719 Kraków

Biuro Sprzedaży

Kierownik Sprzedaży – mgr inż. Justyna Klucznik 

Justyna Klucznik
Tel.: +48 660 799 009
e-mail: j.klucznik[at]huzarpower.com

Inżynier Sprzedaży – inż. Oliwia Kałwa

Oliwia Kałwa
Tel.: +48 509 439 036
e-mail: o.kalwa[at]huzarpower.com

Office Manager – mgr inż. Ewelina Golara

Ewelina Golara
Tel.: +48 608 532 381
e-mail: e.golara[at]huzarpower.com


Zakład Naprawczy

Kierownik Techniczny – inż. Marcin Saługa 

Tel.: +48 735 971 675
e-mail: marcin.saluga[at]huzarpower.com

Dane rejestrowe

Huzar Power Sp. z o.o.

ul. Gromadzka 46 bud. A
30-719 Kraków 
Poland

NIP: 677 22 20 986
REGON: 356778287
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
KRS: 0000182476
Kapitał zakładowy: 450 000 PLN

Mapka dojazdowa