Posiadamy mobilne stanowisko diagnostyczne STADIAG, umożliwiające badanie zaworów bezpośrednio na wagonie Klienta. Urządzenie przeznaczone jest do badania pojedynczych wagonów towarowych i osobowych, ponadto możliwe jest także badanie kilku wagonów lub całego składu, oraz innych pojazdów jak lokomotywy, drezyny czy autobusy szynowe wyposażone w aparaturę hamulcową systemu: