Huzar Power Sp. z o. o.

ul. Gromadzka 46, building A,
30-719 Kraków

Sales Office

Sales Engineer – Eng. Klaudia Piróg

Sales Engineer – Eng. Jakub Kurzawski

Office Manager – Eng. Ewelina Golara


Repair Facility

Technical Department Manager – Eng. Maciej Soska 

+48 735 971 675
e-mail: techniczny@huzarpower.com


Company Data

Huzar Power Sp. z o.o.

ul. Gromadzka 46 building. A
30-719 Kraków 
Poland

NIP: 677 22 20 986
REGON: 356778287
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
KRS: 0000182476
Kapitał zakładowy: 450 000 PLN

Map