Lokomotywy E4MSU-001 

Lokomotywy E4MSU-001 produkowane przez Newag Gliwice należą do rodziny cztero osiowych lokomotyw spalinowych oraz elektrycznych.

Silniki elektryczne w wersji E4MSU zasilane sa za pomocą przekładników wyprodukowanych dzięki, technologi IGBT. Lokomotywa wyposażona została w najnowocześniejszy  system diagnostyki pokładowej z pełną informacją wizualną i modułem rejestracji danych oraz system kamer. Lokomotywa ciągnęła składy o masie 3270 t na liniach o profilu 12 promili.

Lokomotywa E4MSU-001

Lokomotywa towarowa ET-22 

Szybkie postępy w elektryfikacji trakcji PKP i coraz większe potrzeby przewozowe wymusiły opracowanie nowej lokomotywy. Stosowane elektrowozy ET-21 dysponowały zbyt małą siłą pociągową jak na ciężkie pociągi towarowe, a używanie ich w trakcji podwójnej powodowało braki towarowe. Projekt lokomotywy elektrycznej ET-22 opracowano w latach 1965-1966 r., a pierwsze prototypy wyprodukowane zostały w „Pafawagu” w 1969 r. we Wrocławiu. Elektryczna lokomotywa liniowa serii ET-22 jest najpopularniejszym pojazdem trakcyjnym PKP Cargo S.A. wykorzystywanym do prac liniowych z pociągami towarowymi, a także z pociągami osobowymi. W konstrukcji ET-22 zastosowano wiele elementów wykorzystywanych w elektrowozach serii EU-07, przede wszystkim silniki trakcyjne EE541. Pudło zostało podparte belką bujakową z elementami metalowo-gumowymi. Lokomotywa ta z powodu swej długości i konstrukcji wózków źle sprawdza się w eksploatacji na liniach krętych, gdzie powoduje uszkodzenia torów i zestawów kołowych.

Lokomotywa ET-22 (Lokomotywownia Zakładu Naprawy Taboru „Cargo” w Krakowie)

Lokomotywa uniwersalna EU-07 

Lokomotywa uniwersalna EU-07 jest pojazdem służącym do przewozu pociągów osobowych i towarowych. Elektrowóz EU-07 jest lokomotywą produkcji polskiej na licencji angielskiej. Podobnie jak inne lokomotywy elektryczne i zespoły trakcyjne eksploatowane w Polsce, EU- 07 pracuje w sieci prądu stałego, napięciu równym 3 [kV]. Lokomotywa ta została zaprojektowana do prowadzenia pociągów osobowych, pośpiesznych oraz towarowych. Obecnie powyższy elektrowóz można spotkać na większości zelektryfikowanych szlakach kolejowych, na których lokomotywa prowadzi pociągi pasażerskie, jak i towarowe. Lokomotywa EU-07 posiada kabiny na obu czołach pojazdu oraz gniazda sterowania ukrotnionego, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie dwóch sprzęgniętych lokomotyw tego samego typu, sterując obiema lokomotywami z pierwszej kabiny. Rozruch oporowy lokomotywy umożliwia regulacjcę napięcia na wirnikach silników przez szeregowe i równoległe włączanie lub wyłączanie rezystorów z obwodu.W połączeniu szeregowym oporniki rozruchowe dzielą się na 27 kolejno zwieranych sekcji. Umożliwia to uzyskanie 28 pozycji w układzie szeregowym i 15 pozycji w układzie równoległym. Oprócz pozycji oporowych i bezoporowych w obu układach połączeń można dodatkowo, po dojściu do pozycji bezoporowych, uzyskać 6 dalszych pozycji poprzez zmianę oporów w obwodzie bocznikowania uzwojeń biegunów głównych silników trakcyjnych. Ze względu na straty energii oraz możliwość termicznego uszkodzenia zespołów rezystorów do jazdy służą pozycje bezoporowe – najpierw szeregowe, następnie równoległe z możliwością bocznikowania zwojeń wzbudzenia w celu zwiększenia prędkości silników trakcyjnych kosztem momentu obrotowego.

Lokomotywa EU-07 (lokomotywownia zakładu naprawy taboru „Cargo” w Krakowie)

Zawory układu pneumatycznego lokomotyw ET-22 oraz EU-07

Żuraw kolejowy Gottwald GS 40.08T 

Służy do demontażu i montażu ciężkich przełączników betonowych, jarzm gąsienicowych i pomostów pomocniczych, a także do montażu konstrukcji inżynierskich. Ze względu na zwis tylny wynoszący dwa metry, ruch pociągów na sąsiednim torze, w odległości minimalnej czterech metrów od toru, nie jest zakłócany. Tego typu żuraw kolejowy wyposażony jest w zawory systemu Knorr-Bremse. 

Żuraw kolejowy Gottwald GS 40.08T

Plasser&Theurer PDB – 110 

Regulator i profiler balastowy z dwoma wałami oraz napędem hydrostatycznym. Przeznaczony do przemieszczania dużych ilości balastu. Umożliwia przesów balastu w obu kierunkach toru jak i podczas ich zmiany. 

Wagony towarowe

Wagon węglarka budowy normalnej (E) 

Wagony tego typu stosowane są do przewożenia głównie ładunków sypkich, takich jak węgiel, ruda, kruszywo oraz drobnica. Masa konstrukcyjna wagonu wynosi 20 [t]. Wagony wyposażone są w hamulec zespolony oraz ręczny. Podłoga i ściany boczne wykonane są z blachy stalowej. Wagon węglarka jest wagonem 4 – osiowym osiągającym maksymalną prędkość 100 [km/h]. Ładowność wagonu wynosi w zależności od klasy linii kolejowej, ok. 60 [t]. Wagony węglarki budowy normalnej (E) wyposażone są w zawory systemu Oerlikon.

Wagon węglarka budowy normalnej (E)

Wagon węglarka budowy specjalnej (F) 

Wagon samowyładowczy wyposażony w 4 osie, przeznaczony do przewozu oraz układania podsypki podczas modernizacji infrastruktury kolejowej. Podsypka rozładowywana jest podczas jazdy z prędkością 3-5 km/h, po pneumatycznym opuszczeniu dozatora do założonego poziomu oraz otwarciu klap wyładowczych. Wagony pozbawione klap przystosowane są do przewożenia odpadów kopalnianych, kamieni wapiennych i różnego innego rodzaju kamieni. Posiadają hamulec zespolony, postojowy oraz hamulec bezpieczeństwa. Maksymalna prędkość tego wagonu jest równa 80 [km/h]. W tego typu wagonach montowane są zawory systemu Oerlikon.

Wagon węglarka budowy specjalnej (F)

Wagon kryty budowy normalnej (G) 

Wagony te wyposażone w dwie osie są przystosowane do przewozu przede wszystkim materiałów sypkich luzem. Załadunek tego typu ładunków umożliwiają otwory w górnej części ścian bocznych, rozładunek natomiast odbywa się przez zsypy w drzwiach. Wagony wyposażone są w hamulec zespolony oraz ręczny, uruchamiany z boku wagonu. Masa konstrukcyjna wynosi 15 [t]. Maksymalną możliwa prędkość wynosi 80 [km/h]. Ładowność takiego wagonu w zależności od klasy linii kolejowej wynosi ok. 25 [t]. W tego typu wagonach montowane są zawory systemu Oerlikon.

Platforma budowy normalnej (K) 

Wagony platformowe przeznaczony są do przewozu drewna, materiałów budowlanych, pojazdów, itp. Wagony wyposażone są w odchylne ściany boczne i czołowe. Posiadają hamulec zespolony oraz hamulec postojowy uruchamiany z boku. Są to wagony 2 – osiowe ciągnięte przez lokomotywę do maksymalnej prędkości 120 [km/h]. Tego typu wagony wyposażone są  w zawory systemu Oerlikon.

Wagon platformowy budowy specjalnej (S) 

Wagony przeznaczone są do przewozu towarów wrażliwych na warunki atmosferyczne, towarów na paletach i towarów umieszczonych w małych pojemnikach. Wagony wyposażony są w pokrycia teleskopowe, a rozsunięcie ścian bocznych daje dostęp do 2/3 długości ładunkowej. Są to wagony 4 – osiowe o dopuszczalnej prędkości 120 km/h. Tego typu wagony wyposażone są  w zawory systemu Oerlikon.

Wagon platformowy budowy specjalnej (S) na wózkach 

Wagon platforma swoje zostosowanie znajduje dla przewozu kontenerów 20’, 30’, 40’ i 45’. Wyposażony w trzpienie do zamocowania kontenerów posiada cztery osie. Długość wagonu mieści się w granicach 20 m natomiast szerokość wynosi około 3 m. Maksymalna ładowność wagonu wynosi 70 t, a dopuszczalna prędkość zamyka się na 120 km/h.

Wagon specjalnego przeznaczenia (U) 

Wagony przeznaczone są do przewozu materiałów płynnych takich jak oleje, smoły i paku. Zbiornik wagonu zbudowany jest z blachy stalowej. Na górze zbiornika znajduje się właz do załadunku o średnicy Dn = 465 [mm]. Wagony posiadają hamulec zespolony oraz postojowy. Są to wagony 4 – osiowe o maksymalnej prędkości 100 [km/h].

Wagon specjalnego przeznaczenia (U)