Zasadnicze znaczenie w zaworach rozrządczych systemu Oerlikon mają średnice dysz, co wynika z potrzeby przepływu określonych ilości sprężonego powietrza. Średnica dysz jest zależna od typu zaworu rozrządczego i zastosowana do określonych wielkości cylindrów hamulcowych. Każdej wielkości cylindra hamulcowego odpowiada określony zawór rozrządczy.

Oferujemy możliwość przerobienia zaworu rozrządczego systemu Oerlikon na typy przedstawione według schematu: 

Est3f 12″ <=>  Est3f 14″ <=>  Est3f 16″     

Oferujemy również modyfikację zaworu systemu Oerlikon  z Est3f na Est3f/HBG300. Przeróbka polega na zamontowaniu ogranicznika najwyższego ciśniania pozwalającego na utrzymanie w cylindrze hamulcowym zadanego najwyższego ciśnienia podczas nagłego oraz pełnego hamowania przy zwiększonej pojemności zbiornika pomocniczego. Istnieje również możliwość demontażu tego typu urządzenia.

Est3f <=> Est3f/HBG300

Al2b<=>Al2c