Huzar Power Sp. z o. o.

ul. Gromadzka 46, budynek A
30-719 Kraków

Biuro Sprzedaży

Kierownik Sprzedaży – mgr inż. Justyna Wnęk

Office Manager  – mgr inż. Ewelina Golara


Inżynier sprzedaży  – inż. Karolina Tabaka

Zakład Naprawczy

Kierownik Techniczny – inż. Maciej Soska 

Tel.: +48 735 971 675
e-mail: techniczny@huzarpower.com


Dane rejestrowe

Huzar Power Sp. z o.o.

ul. Gromadzka 46 bud. A
30-719 Kraków 
Poland

NIP: 677 22 20 986
REGON: 356778287
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
KRS: 0000182476
Kapitał zakładowy: 450 000 PLN

Mapka dojazdowa