Uznany przez PKP Cargo S.A. producent osłon odluźniacza 

Spółka Huzar Power  w 2013 roku została uznanym przez PKP  CARGO S.A. producentem osłony odluźniacza.

Produkowane przez Huzar Power Sp. z o.o. osłony odluźniacza stosuje się w zaworach rozrządczych systemu Oerlikon typu: ESt3f, ESt3e, ESt3f/HBG300 oraz ESt3f/AL2B.

Osłonę odluźniacza stosuje się w celu zabezpieczenia zaworu przed:

  • Zanieczyszczeniem dźwigni odluźniacza,
  • Niezamierzonym wyluzowaniem hamulca przez ciała obce podczas eksploatacji wagonu.

Wymóg montażu osłon odluźniacza sankcjonuje karta UIC 543 – punkt 1.3.11 – „Przepisy dotyczące wyposażenia wagonów” – wydane przez Miedzy Narodowy Związek Kolei.

Wszelkie dotyczące produktu pytania prosimy przesyłać na adres e-mail: office@huzarpower.com, bądź kontaktować się bezpośrednio pod numerem tel.: +48 12 294 52 83.

Osłona odluźniacza

Dostawca dźwigni przestawczych 

Spółka Huzar Power świadczy również usługi jako dostawca dźwigni przestawczych stosowanych w zaworach rozrządczych i odluźniaczach systemów Knorr-Bremse oraz DAKO CZ. 

Dźwignia przestawcza długa systemu DAKO CZ. znajduje swoje zastosowanie w przystawkach DAKO D. Przesuwając się w zależności od obciążenia wagonu (próżny- ładowny), stwarza układ dźwigniowy wpływając na wielkość ciśnienia w cylindrze hamulcowym.

Dźwignia przestawcza krótka systemu DAKO CZ. stosowana jest w zaworach rozrządczych CV1 D. Za jej pomocą możliwa jest zmiana ustawień zaworu pomiędzy parametrami osobowy-towarowy. 

Dźwignia odluźniacza systemu Knorr – Bremse zamocowania bespośrednio przy zbiorniku sterującym umożliwia luzowanie zaworu.

Wszelkie dotyczące produktu pytania prosimy przesyłać na adres e-mail: office@huzarpower.com, bądź kontaktować się bezpośrednio pod numerem tel.: +48 12 294 52 83.


Dźwignia przestawcza długa i krótka systemu DAKO CZ.


Dźwignie odluźniacza systemu Knorr-Bremse