Świadczymy usługi sprzedaży zaworów po regeneracji w Zakładzie Naprawczym. Dla każdego  z nich wystawiamy świadectwo jakości 3.1 lub 3.2, a dla zaworów rozrządczych dodatkowo wydruk z badania komputerowego.   

W poniższym pliku znajdują się ogólne warunki sprzedaży wybranych elementów pneumatyki kolejowej po regeneracji