Spółka Huzar Power w dalszym ciągu poszerza swoje kompetencje. W dniu 10 kwietnia 2018 roku otrzymaliśmy Świadectwo uznanego wykonawcy PKP Cargo gdzie zakres napraw zespołów hamulcowych został wzbogacony o regenerację zaworów rozrządczych systemu Oerlikon typu LST1. Całość usług uznanego wykonawcy przedstawia się następująco:

  • zawory rozrządcze systemu Oerlikon typu ESt3f (H1E1d, H1E1e) 12”, 14″, 16”
  • zawory rozrządcze systemu Oerlikon typu ESt3f/Al2b (H1E2b) 
  • zawory rozrządcze systemu Oerlikon typu ESt3f/HBG300/Al2c (H1E02c)
  • zawory rozrządcze systemu Oerlikon typu ESt3f/HBG300 (H1E01)
  • zespoły hamulcowe systemu Oerlikon ESt3f/HBG300 z przekładnikiem D10 (H1ZK2)
  • zawory główne maszynisty systemu Oerlikon typu FV4 (H14E1)
  • zawore dodatkowe maszynisty systemu Oerlikon  typu FD1 (H14E5)
  • zawory rozrządcze systemu Oerlikon typu LSt1 (H1E5a)