Dotychczas mowa była o wodzie i parze jako medium dla dwufazowego napędu dla głównych urządzeń poruszających. Jednakże, proponowano też inne media w zastosowaniu do napędów silników, m.in. amoniak, freon, izobutan, izopentan. Wszystkie one wykazują przydatność w tym względzie, lecz analiza własności tych mediów wykazuje ich mniejszą skuteczność do tych celów, niż w przypadku wody i pary.

Czytaj więcej: