Zawory hamulcowe poprzez swoją pracę w trudnych warunkach wymagają dokładnego oczyszczenia. Pierwszą fazą regeneracji jest manualne czyszczenie, dzięki czemu możliwy jest późniejszy demontaż poszczególnych części zaworu hamulcowego. Po tym etapie następuje dokładne mycie przy użyciu myjki ręcznej typu TORRENT 500 w temperaturze ok. 60°C z dodatkiem środka do czyszczenia aluminium. Dokładny opis wszystkich etapów regeneracji przedstawiony został w zakładce ’Przebieg procesu regeneracji zaworów’. Poniżej pragniemy przedstawić przykłady wizualnej różnicy pomiędzy zaworami, które są do nas dostarczane oraz jak prezentują się zaraz po usunięciu zabrudzeń. 

Zawór rozrządczy systemu Oerlikon typu ESt3f

Zawory systemu DAKO CZ. 

Zawór odwadniający systemu Sab-Wabco

Czytaj więcej: