Zawory rozrządcze systemu Oerlikon

Zawory główne maszynisty systemu Oerlikon

Zawory dodatkowe maszynisty systemu Oerlikon

Przekładniki ciśnienia systemu Oerlikon

Odluźniacze

Oferujemy regenerację następujących zaworów systemu Oerlikon:

Nazwa i typ Oznaczenie fabryczne
Zawór rozrządczy Oerlikon ESt3f – 12”, 14”, 16” H1E1e, H1E1d
Zawór rozrządczy Oerlikon ESt3f/HBG300  H1E01
Zawór rozrządczy Oerlikon ESt3f/AL2b H1E2b
Zawór rozrządczy Oerlikon ESt3f/AL2c H1E2c
Zawór rozrządczy Oerlikon ESt3f/HBG300/AL2b H1E02
Zawór rozrządczy Oerlikon ESt3f/HBG300/AL2c H1E02c
Zawór rozrządczy Oerlikon ESt4f H1E3a
Zawór rozrządczy Oerlikon ESt4f/HBG300 H1E03, H1E03N
Zawór rozrządczy Oerlikon ESt4f/REL2/EV3 H1E4d, H1E4dN
Zawór rozrządczy Oerlikon ESt4f/REL2/ELS410 H1E41a
Zawory główne maszynisty FV4a, FV4d H14E1, H14E1d
Zawory dodatkowe maszynisty Fd1, Fd1a, Fd1d H14E5, H14E6, H14E7
Zawory główne maszynisty FVF (do EZT)
Zawory rozrządcze LST1 z przełączkami H1E500
Zawory rozrządcze LST1 bez przełączek H1E501
Przekładniki ciśnienia 
Odluźniacze