• ISO 9001:2015

Na podstawie przeprowadzanych audytów nieprzerwalnie od 2009 roku jesteśmy posiadaczem 
Certyfikatu ISO 9001:2015 w zakresie serwisu i sprzedaży systemów hamulcowych dla transportu kolejowego.